Нацiональна академiя медичних наук України
Державна установа «Національний науковий центр радіаційної медицини»


ISSN 2313-4607 (Online)
ISSN 2304-8336 (Print)

ПРОБЛЕМИ РАДІАЦІЙНОЇ МЕДИЦИНИ ТА РАДІОБІОЛОГІЇ

  
 

   

ЕНЕРГЕТИЧНІ ТА КУТОВІ ЗАЛЕЖНОСТІ ПОШИРЕНИХ ТИПІВ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ДОЗИМЕТРІВ У ДЗЕРКАЛІ ПЕРШОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ІНТЕРКАЛІБРУВАННЯ ЛАБОРАТОРІЙ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ДОЗИМЕТРИЧНОГО КОНТРОЛЮ УКРАЇНИ

В. Чумак1, Н. Деняченко2, В. Волоський1

1Державна установа “Національний науковий центр радіаційної медицини Національної академії медичних наук України”, 53, вул. Мельникова, м. Київ, 04050, Україна
2ПАТ Науково-дослідний інститут радіаційного захисту АТН України, Мельникова 53, Київ, 04050, Україна

Поглиблений аналіз результатів Першого національного інтеркалібрування лабораторій ІДК України дозволив вивчити енергетичні та кутові залежності найбільш поширених типів індивідуальних дозиметрів та дозиметричних систем. Всього лабораторії-учасниці інтеркалібрування використовують 9 різних типів дозиметричних систем – автоматичних, напівавтоматичних та ручних. Було встановлено, що енергетичні залежності  поширених в Україні типів дозиметрів в основному відповідають літературним даним для відповідних матеріалів ТЛД детекторів (LiF:Mg,Cu,P, LiF:Mg,Ti та Al2O3:С), але, завдяки особливостям корпусів (фільтрів) дозиметрів та дозових алгоритмів, для окремих систем ці енергетичні залежності можна покращити (компенсувати). Кутові залежності відгуку виявились більш сильно вираженими: тільки дві системи продемонстрували слабку залежність відгуку від кута опромінення, для решти систем при великих кутах падіння (α=60°) відмічається завищення показів індивідуальних дозиметрів.
Ключові слова: інтеркалібрування, індивідуальний дозиметричний контроль, енергетичні залежності відгуку дозиметрів, кутові залежності відгуку дозиметрів.
Проблеми радіаційної медицини та радіобіології. 2015. Вип. 20. C. 257–268.

повний текст
Головна | Редакційна колегiя | Для авторiв | Архів | Пошук
© 2013 Проблеми радіаційної медицини