Нацiональна академiя медичних наук України
Державна установа «Національний науковий центр радіаційної медицини»


ISSN 2313-4607 (Online)
ISSN 2304-8336 (Print)

ПРОБЛЕМИ РАДІАЦІЙНОЇ МЕДИЦИНИ ТА РАДІОБІОЛОГІЇ

  
 

   

СТАН РАДІАЦІЙНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ ЗОНИ СПОСТЕРЕЖЕННЯ АЕС ЗА ОЦІНКАМИ ЕКСПЕРТІВ В РАЗІ НАДЗВИЧАЙНОЇ СИТУАЦІЇ

В. А. Прилипко, К. К. Шевченко

Державна установа  “Національний науковий центр радіаційної медицини Національної академії медичних наук України”, 53, вул. Мельникова, м. Київ, 04050, Україна

Метою даного дослідження стала експертна оцінка реалізації захисних заходів, спрямованих на обмеження опромінення населення зони спостереження атомної електростанції, на випадок надзвичайної ситуації,  з урахуванням законодавчих та нормативних документів.
Методи. В процесі дослідження було застосовано опитування з використанням методу експертних оцінок. Сформовано чотири  групи фахівців, які несуть відповідальність за стан радіаційного захисту різних груп населення зони спостереження Рівненської атомної електростанції.  Вимогами відбору були: досвід роботи за фахом не менш ніж 10 років, відповідний профіль та посада. Для отримання первинних емпіричних даних було застосовано просте упорядкування значень, їх парне чи послідовне порівняння.
Результати. За оцінками експертів, заходи оповіщення, забезпеченість препаратами стабільного йоду, забезпечення засобів колективного (захисні споруди, укриття) і індивідуального захисту (одяг, марлеві пов’язки, респіратори, противогази), матеріально-технічного оснащення на випадок надзвичайної ситуації на  Рівненській атомній електростанції суттєво відрізняються у сільського та міського населення зони спостереження. Групою ризику, на випадок  надзвичайної ситуації, можуть стати учні загальноосвітніх шкіл сільських територій зони спостереження через недосконалість системи оповіщення і відсутність необхідних об’єктів укриття. Не існує одностайності серед експертів щодо оцінок  радіаційного захисту різних груп  населення зони спостереження, зокрема забезпеченості засобами індивідуального і колективного захисту, готовності до захисних дій на випадок надзвичайної ситуації.
Висновки. Стан радіаційного захисту населення зони спостереження РАЕС, зокрема система організаційних, технічних, медико-біологічних, фінансово-економічних заходів, щодо запобігання та реагування на надзвичайні ситуації, не відповідає вимогам законів України “Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку” та “Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру”,  що вимагає зосередження уваги ДІЯРУ на цьому питанні.
Ключові слова: експертна оцінка, зона спостереження, надзвичайна ситуація, радіаційний захист.
Проблеми радіаційної медицини та радіобіології. 2015. Вип. 20. C. 215–228.

повний текст
Головна | Редакційна колегiя | Для авторiв | Архів | Пошук
© 2013 Проблеми радіаційної медицини