Нацiональна академiя медичних наук України
Державна установа «Національний науковий центр радіаційної медицини»


ISSN 2313-4607 (Online)
ISSN 2304-8336 (Print)

ПРОБЛЕМИ РАДІАЦІЙНОЇ МЕДИЦИНИ ТА РАДІОБІОЛОГІЇ

  
 

   

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РАДІАЦІЙНОГО ЗАХИСТУ НА ЕТАПІ ПРОЕКТУВАННЯ РОБІТ З ПЕРЕТВОРЕННЯ ОБ’ЄКТА “УКРИТТЯ” В ЕКОЛОГІЧНУ БЕЗПЕЧНУ СИСТЕМУ

С. Ю. Нечаєв

Державна установа “Національний науковий центр радіаційної медицини Національної академії медичних наук України”, 
Науково-дослідний інститут радіаційного захисту Академії технологічних наук України вул. Мельникова, 53, м. Київ, 04050, Україна

У статті представлено особливості забезпечення радіаційного захисту на етапі проектування робіт з перетворення об’єкта “Укриття” (ОУ) в екологічно безпечну систему. Інформацію надано на основі аналізу проектних і робочих документів стосовно перетворення ОУ у 2002-2015 рр. на відповідність вимогам санітарного законодавства України щодо радіаційно-гігієнічного регламентування. Визначено особливості радіаційних факторів на ОУ з урахуванням факту їх аварійного походження. Розглянуто та обґрунтовано необхідність оцінки впливу на радіаційний стан робочого середовища різних видів робіт і технологій. Описано загальні особливості формування доз опромінення персоналу при проведенні робіт на ОУ і вимоги до оцінок доз опромінення, що плануються. Розглянуто особливості застосування санітарного законодавства України в галузі радіаційно-гігієнічного регламентування стосовно виконання вимог НРБУ-97, НРБУ-97/Д-2000, ОСПЗРБУ-2005, СПОРО-85, СП АЕС-88 та інших нормативних документів санітарного законодавства в умовах проведення робіт на ОУ. На основі аналізу радіаційно-гігієнічних факторів ОУ визначено особливості вибору заходів із забезпечення індивідуального та колективного радіологічного захисту персоналу (вибір засобів індивідуального захисту й засобів захисту органів дихання, екранування, дезактивація, пилопригнічення, вентиляція, санітарно-пропускний режим, санітарні бар’єри, обсяг та види радіологічного контролю, встановлення проектних контрольних рівнів параметрів радіаційного стану, критерії вибору найбільш безпечних варіантів (технологій) виконання робіт).
Ключові слова: радіаційний захист, проектування робіт на ОУ, засоби колективного та індивідуального захисту, проектні дози опромінення персоналу.
Проблеми радіаційної медицини та радіобіології.  2015. Вип. 20. C. 127–136.

повний текст
Головна | Редакційна колегiя | Для авторiв | Архів | Пошук
© 2013 Проблеми радіаційної медицини